Για να ξεκινήσει το παιχνίδι περιμένουμε να γεμίσει η γραμμή στην μέση και μετά πατάμε  κλίκ στο continue

Play free games at Kongregate